Huuponhovin vanhainkodista juhannuksen alla erotettu lähihoitaja saa palata töihinsä. Hoitaja teki erottamisesta oikaisuvaatimuksen, jonka Joutsan perusturvalautakunta hyväksyi kokouksessaan elokuun lopussa.
Erottaminen tapahtui koeajalla, eikä tuolloin esitetty mitään perusteluita. Lähihoitajaa ei myöskään kuultu, vaan hän sai erottamispaperit suoraan käteensä.
Asia käsiteltiin lautakunnassa ei-julkisena, koska esittelyteksti sisälsi työntekijää koskevaa arviointia. Joutsan Seutu sai käsiinsä asiaa koskevan päätöstiivistelmän kunnasta tämän viikon maanantaina. Tiivistelmästä ei käy ilmi tarkempia perusteita.
Erottamispäätöksen teki Joutsan vanhus- ja hoitotyönjohtaja Jaana Koinsaari, joka aloitti tehtävässään huhtikuussa ja erosi virastaan jo elokuussa.
Hoitaja puolestaan aloitti tehtävässään Huuponhovissa Leivonmäellä maaliskuun alussa. Hänet oli valittu vakituiseksi työntekijäksi. Uusi työntekijä hän ei ollut. Hoitaja on nimittäin työskennellyt Huuponhovissa pätkissä vuodesta 2006 alkaen. Työsopimuksia on ollut useita, ne ovat olleet määräaikaisia ja osa hyvin pitkiä.
Hänen työsopimukseensa asetettiin koeaika. Yleinen tapa on, että jos työntekijällä on samassa työpaikassa taustalla määräaikainen pesti, ei koeaikaan ole tarvetta. Joutsassa käytäntö on ollut ilmeisesti kirjavaa tältä osin.

Perusturvalautakunta otti Joutsan virkamiesten toimiin poikkeuksellisen kovan kannan. Päätökseksi jäi, että Jaana Koinsaaren tekemä työsuhteen purkupäätös oli ”lainvastainen”. Tavallisesti vastaavissa tapauksissa oikaisuvaatimus vain todetaan hyväksytyksi.

LUE LISÄÄ VIIKON 40 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100