Vuoden 2013 talousarvion laatiminen on alkanut Joutsassa. Viime viikolla koolla olivat sekä sivistyslautakunta ja perusturvalautakunta, jotka vastaavat kaikista keskeisistä kuntalaisia koskevista palveluista.

Kuntalaisten palvelut säilyvät pitkälti entisellään. Palveluiden toteuttamistapoihin sen sijaan tulee muutoksia. Muun muassa Joutsan vanhainkoti muutettaneen kokonaan tuetun palveluasumisen yksiköksi.

Kummankin sektorin kulut näyttävät pysyvän kurissa. Sivistystoimessa verovaroilla ja valtionosuuksilla katettavaksi jää 5,3 miljoonan euroa, mikä on 2,7 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Perusturvassa, joka pitää sisällään vanhushuollon, terveystoimen ja sosiaalitoimen, katettavaksi jää 6,6 miljoonan euroa. Tämä on 3,4 prosenttia edellisvuotta enemmän.

Seuraavana talousarvioesitykset etenevät kunnan ylimpien virkamiesten muodostaman johtoryhmän kautta kunnanhallitukselle. Lopullista päätösvaltaa käyttää aikanaan valtuusto.

LUE LISÄÄ VIIKON 39 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100