Vapo Oy uudistaa Leivonmäen pohjoisosissa sijaitsevien kahden turvesuon vesiensuojelun. Tällä hetkellä soilla on pintavalutuskenttään perustuva puhdistusmenetelmä, joka muutetaan vielä syksyn aikana kemikalointiin perustuvaksi systeemiksi.
Muutostyöt aloitettiin 13.8. Uusi kemikalointiin perustuva vesienkäsittelyjärjestelmä korvaa käytössä olevan 9,9 hehtaarin pintavalutuskentän ja sen avulla käsitellään jatkossa Paju- ja Pihlassuon 130 hehtaarin turvetuotantosoiden päästöt.
Turvesoiden pintavalutuskenttä on rakennettu vuonna 2011, mutta se ei ole riittävästä koostaan huolimatta toiminut toivotulla tavalla. Viljavuuspalvelu Oy:n mittausten mukaan Vapo Oy:n turvetuotantoalueilta tulevien vesien osuus Kälkäjoen virtaamasta oli kesäkuussa 2012 toteutetussa mittauksessa 5,8 prosenttia, kiintoainekuormituksesta 6,6 prosenttia ja humuskuormasta 10,9 prosenttia. Kuormitusosuuksia nosti tuolloin lisäksi tuotantoalueelle eristysojien kautta vuotaneet ulkopuoliset vedet.
– Humuspitoisuus oli itse asiassa kasvanut sen jälkeen, kun puhdistettavaksi aiottu vesi oli läpäissyt pintavalutuskentän Pajusuolla. Pintavalutuskentällä ei ollut riittävästi kasvillisuutta, johon veden humus olisi sitoutunut. Nyt annamme sen kasvittua rauhassa ja siirrymme kemialliseen käsittelyyn, kertoo Vapon viestintäjohtaja Ahti Martikainen.

Kyseessä ei ole niin sanottu järeän luokan kemiallinen puhdistuslaitos, joita Vapo on ostanut muutamia Wavin-Labko Oy:n Joutsan tehtailta. Kun järeän luokan puhdistamo maksaa puolesta miljoonasta yhteen miljoonaan, nyt rakennettava laitteisto kustantaa muutamia kymmeniä tuhansia euroja.
Tässä mallissa puhdistaminen tapahtuu suodattamalla vettä eräänlaisen sukan kautta, johon on sijoitettu ferrosulfaattikemikaalia. Saostettavat aineet menevät lopuksi laskeutusaltaaseen.
Muuttamalla vesienkäsittely kemikalointiin perustuvaksi yhtiön tavoitteena on vähentää Kälkäjokeen kohdistuvaa turvesoiden humuskuormitus alle puoleen kesäkuun mittausten tasosta. Kemikalointi ja eristysojien korjaukset valmistuvat kuluvan vuoden syyskuun tai lokakuun aikana.

LUE LISÄÄ VIIKON 34 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100