Lempääseen suunniteltu kuuden noin 2–3 megawatin tuulivoimalan puisto etenee. Luhangan kunnanhallitus hyväksyi maanantaina aluetta koskevan suunnittelutarveratkaisun. Päätöksen tultua lainvoimaiseksi tuulipuistoa suunnittelevalla Ilmatar Luhanka Oy:llä on kaksi vuotta aikaa hakea voimaloille rakennuslupaa.
Kunnan päätöksessä on rakentamiselle asetettu useita ehtoja. Kunta muun muassa edellyttää, että luvan hakija pyytää puolustusvoimilta lausunnon puiston rakentamisesta sekä päivittää melu- ja varjostusselvityksen.

LUE LISÄÄ VIIKON 32 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100