Valtionosuudet ovat Joutsan ja Luhangan kuntatalouden perusta. Kuvaavaa on, että kumpikin pitäjä saa kulujensa peittämiseksi enemmän valtionosuutta kuin verotuloja.

Valtionosuusjärjestelmä on monimutkainen ja siinä lukuisia pieniä yksityiskohtia. Pääperiaate kuitenkin on, että kunnille ynnätään peruspalveluiden tuottamisesta aiheutuvat laskennalliset kulut, joita vastaan sitten valtionosuus maksetaan. Kokonaan palveluita ei valtionosuuksilla rahoiteta, vaan kunnilla on huomattava omavastuuosuus.

Kunnat ja kaupungit eivät saa valtiolta rahaa tasaosuuksin, vaan laskentatapa huomioi erilaisilla korotuskertoimilla muun muassa paikkakuntien olosuhteet ja väestön ikärakenteen.

Joutsa ja Luhanka hyötyvät useimmista näistä. Erot valtionosuuksien suuruuksissa eri pitäjien ja kaupunkien välillä ovat huomattavan suuret. Esimerkiksi Jyväskylä sai vuonna 2010 valtionosuutta vain noin tuhat euroa asukasta kohden.

Lisäksi Joutsan ja Luhanka saavat niin sanottua tasauslisää, joka on peräisin suoraan hyvin verotuloja keräävistä pitäjistä ja kaupungeista. Joutsan valtionosuuspotista tasauksen siivu on noin neljännes ja Luhangassa kolmasosa.

LUE LISÄÄ VIIKON 29 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100