Vuosikymmenen ajan Joutsan Lämpö Oy:n Peltolan lämpökeskus on aiheuttanut noki- ja pölyhaittoja lähialueelle. Ja lähes aina lämpöyhtiö on vedonnut huonolaatuiseen polttoaineeseen. Selityksistä ja lukuisista korjaustoimista huolimatta lämpökeskus ei ole päässyt ongelmistaan eroon.

Viime talven nokipäästöjen johdosta lähialueen asukkaiden mitta tuli täyteen. Alueen asukkaat ovat laatineet Joutsan lupajaostolle valituskirjelmän, jossa on 105 allekirjoittajaa, pääosin niin sanottuja haitankärsijöitä.

Asukkaat vaativat Peltolan lämpökeskuksen lupaehtojen huomattavaa kiristämistä nykytilanteeseen nähden. Esitettyjä vaatimuksia on kaikkiaan seitsemän.

Lupajaos käsitteli vaatimuksia kokouksessaan viime viikolla. Jaos ei vaadi laitokselta ympäristölupaa, mutta polttoaineen säilyttämiselle taivasalla saattaa tulla loppu.

LUE LISÄÄ VIIKON 27 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100