Entisen Leivonmäen kunnan alueella on käynnissä kolme rantakaavoitusprojektia. Joutsan kunnanhallitus päätti asettaa nähtäville Leivonmäen alueen rantaosayleiskaavan, joka kattaa entisen Leivonmäen kunnan alueen rannat.

Kaavassa muun muassa määritellään rantarakentamispaikat, joten se on alueen maanomistajille merkittävä.

Leivonmäen alueelta on asetettu nähtäville myös kaksi ranta-asemakaavaa. Uusia tontteja syntyy Niinniemeen ja Kivijärven rannalle.

LUE LISÄÄ VIIKON 19 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100