Joutsan kunnanhallitus on hylännyt kunnan kiinteistöpäällikön Esko Keskisen tekemän oikaisuvaatimuksen. Keskinen vaati muun muassa kunnan teknisen johtajan valintaa kumottavaksi ja hänen itsensä valitsemista teknisen osaston päälliköksi. Keskinen haki teknisen johtajan virkaa, mutta ei tullut valituksi. Kunnanhallituksessa Teuvo Kuitunen (kesk.) esitti, että Keskisen vaatimukset olisi hyväksytty valinnan kumoamisen ja Keskisen valitsemisen osalta. Kuitusta ei kuitenkaan kukaan kannattanut.
Keskinen oli tehnyt myös aluehallintovirastoon valvontapyynnön liittyen hänen kokemaansa häirintään työpaikalla. Aluehallintoviraston ratkaisun mukaan kunta on työnantajana toiminut häirintäasiassa velvoitteidensa mukaisesti. Keskinen on ilmoittanut tehneensä häirintäasiasta tutkintapyynnön Keski-Suomen poliisilaitokselle.