Valtuusto kävi viikko sitten pitkän keskustelun Perttulanojan työmaasta. Alkuperäinen kustannusarvio on kasvanut liki sadasta tuhannesta eurosta 192.000 euroon. Alueella on tehty hulevesiputkitusta ja vesihuoltolinjojen siirtoa tulevan liikekeskuksen rakennusalueelta, ja viikko sitten jostain piti kaivaa projektille lisää rahaa.
Oman mausteensa pykälän käsittelyyn toi valtuuston puheenjohtaja Sari Järvisen (kesk.) kertoma tieto, että poliisille on tehty tutkintapyyntö Perttulanojaan liittyen.
Tulilinjalla oli varsinkin kunnanjohtaja Harri Nissinen, jonka valtuutettu Marjatta Saarinen (kok.) jo epäili ylittäneensä valtuutensa asian suhteen. Nissinen tilasi alun perin työn Insinöörityö Hentinen Oy:n antaman yksikköhintatarjouksen perusteella. Nissinen selitti urakkasumman kasvua kauppakeskuksen aikatauluihin liittyneellä kiireellä ja sillä, että tarkat maaperätutkimukset Perttulanojan alueelta puuttuivat.
Saarinen halusi siirtää aiheen käsittelyä, kunnes saadaan selville, että kuka on toiminut ja millä valtuuksilla. Tämä esitys torpattiin äänestyksessä äänin 15–10 yhden valtuutetun äänestäessä tyhjää.
Tuloksen varmistuttua Saarinen jätti siihen eriävän mielipiteensä. Myös Järvinen teki saman. Hänen mukaansa asia olisi pitänyt jättää pöydälle tutkintapyynnön käsittelyn ajaksi.
Valtuutettu Keijo Suomalainen (sd.) ehdotti, että Perttulanojan hulevesiputkitukseen ja vesihuoltolinjojen siirtoon käytetään Elämyspuiston rakentamiseen varattua 125.000 euron määrärahaa. Lisämäärärahaa valtuusto myöntäisi vain 67.000 euroa, ja puiston rakentamiseen syvennyttäisiin vasta siinä vaiheessa, kun kauppakeskus on valmistunut. Jälleen käytiin äänestämään, ja esitys meni läpi äänin 8–18.

LUE LISÄÄ VIIKON 15 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100