Joutsan teknisen johtajan vaalista oikaisupyynnön tehnyt kunnan kiinteistöpäällikkö Esko Keskinen vaatii muun muassa, että kunnanhallitus kumoaa tekemänsä teknisen johtajan valinnan ja valitsee Keskisen teknisen osaston päälliköksi. Kunnanhallitus valitsi maaliskuussa virkaan joutsalaisen Taneli Rasmuksen.
Keskinen perustelee vaatimuksiaan yhdeksänsivuisessa oikaisupyynnössä laajasti. Keskisen mielestä kunnassa oli muun muassa valtuuston budjettipäätösten perusteella tarkoituksena vähentää teknisen osaston johto-organisaatiota yhdellä henkilöllä edellisen teknisen johtajan Antero Korhosen jäädessä eläkkeelle.
Oikaisupyynnön mukaan kunnanjohtaja Harri Nissinen olisi kiinteistöpäällikön viran hakuvaiheen haastatteluissa viime vuonna korostanut Keskiselle, että ”samalla, kun olemme valitsemassa kiinteistöpäällikköä, valitsemme nykyisen teknisen johtajan seuraajaa teknisen osaston esimieheksi”. Keskinen katsookin, ettei kunnanhallitus ole noudattanut päätettyä talouden sopeuttamislinjaa, kun teknisen toimen johdon määrää ei ole vähennetty ja tekniseksi johtajaksi valittiin henkilö kunnan organisaation ulkopuolelta.
Keskinen kiinnittää myös huomiota viranhakuilmoituksessa olleisiin kelpoisuusehtoihin. Hänen mielestään kunnanhallituksen tekemän valinnan perusteluissa ei ilmene, millä perusteilla kelpoisuusehtoja on vertailtu hakijoiden kesken.
Yhtenä oikaisupyynnön perusteluna on se, että kunnanhallituksessa on Keskistä koskevia päätöksiä tekemässä ollut kunnanhallituksen jäsen Terttu Hentinen (kesk.). Keskinen kertoo oikaisupyynnössään joutuneensa Hentisen taholta häirinnän ja epäasiallisen kohtelun kohteeksi. Kunnanhallitus on kertaalleen käsitellyt häirintäepäilyä ja todennut, ettei kunta käynnistä asiassa rikostutkintapyyntöä.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100