Vuosi 2011 sujui Joutsan kunnan talouden kannalta hyvin. Kunnan tilinpäätös vuodelta 2011 päätyi reilut 10.000 euroa plussalle, kun talousarviossa oli ennakoitu 400.000 euron miinusta. Lisäksi viime vuoden tilinpäätös sisälsi yli 600.000 euron edestä kirjanpidollisia kertaluonteisia menoja, joten kunnan varsinainen toiminnan tulos päätyi periaatteessa miljoonan euron verran talousarviota paremmaksi.
– Eri toimialat pysyivät hyvin budjeteissaan, kehui kunnan talousjohtaja Pekka Takala.
Joutsan kunnalla ei ole kattamatonta alijäämää, vaan ylijäämää on kertynyt noin 400.000. Myös kunnan lainamäärä on laskenut vuoden 2008 kuntaliitoksen jälkeen siedettävälle 2.600 euron tasolle asukasta kohden laskettuna. Vuonna 2007 Joutsan ja Leivonmäen kunnilla oli lainaa yhteensä 3.461 euroa per asukas.

LUE LISÄÄ VIIKON 13 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100