Vaasan hallinto-oikeus on hylännyt Vapo Oy:n valituksen koskien uuden turvetuotantoalueen käyttöönottoa Havumäessä. Jo aiemmin aluehallintovirasto on antanut asiassa kielteisen päätöksen. Vapo valitti tästä lupansa hylkäyksestä hallinto-oikeuteen, joka teki aiheesta ratkaisun 22.12.
Kyseessä olisi ollut uusi noin 60 hehtaarin turvetuotantoalue, jonka lohkot olisivat sijoittuneet Havumäen kylän Juurikkasuon alueelle. Vapo tosin käyttää alueesta nimeä Rääsysuo.
Lupaa ei tullut, koska hallinto-oikeus ei luottanut suolle kaavailtuihin vesienpuhdistusmenetelmiin. Kuivatusvedet oli suunniteltu käsiteltäväksi ympäri vuoden toimivalla pintavalutuskentällä.
Oikeuden mukaan pintavalutusta pidetään lähtökohtaisesti parhaana käyttökelpoisena tekniikkana turvetuotannossa. Niiden puhdistustuloksissa on tutkimusten mukaan ollut kuitenkin ongelmia erityisesti fosfaattifosforin, raudan ja humuksen suhteen. Hallinto-oikeus toteaa, että lupahakemuksen perusteella toteutettavan pintavalutuskentän luotettavaa toimintaa ei voida varmistaa. Ojakatkosten rakentaminen turpeesta ei estä mahdollista kiertovirtausta katkosten ohi.
Työkoneiden liikkuminen alueella voi aiheuttaa uusia vettä ohjaavia uria ja painaumia. Lisäksi kentän korkeussuhteet saattavat ohjata virtausta niin, ettei vesi leviä tasaisesti koko kentälle. Näiden seikkojen seurauksena pintavalutuskentän puhdistusteho voi olla huono siitä huolimatta, että kenttä on mitoitettu pinta-alaltaan isoksi.
Turvetuotannon vedet oltaisi johdettu 2,3 kilometrin päähän Puulalle Lihvanselän Lämpsänlahteen. Lihvanselän vedenlaatu on tutkitusti erinomainen. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitosuunnitelma edellyttää, ettei erinomaisessa tai hyvässä tilassa olevan vesistön tilaa saa heikentää. Tämä suunnitelma on hyväksytty jo vuonna 2009.
Oikeus toteaa, että turvetuotannon kuormituksesta aiheutuisi ilman tehokasta vesienkäsittelyä Lihvanselän pilaantumista. Vapon esittämät menetelmät eivät poistaneet sitä vaaraa, että vesialue olisi pilaantunut merkittävissä määrin.

LUE LISÄÄ VIIKON 2 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100