Joutsan Koulumäen uudisrakennushankkeet ovat käynnistyneet. Jo joulun alla tehtiin uuden niin sanotun taitotalon tontilla kaukolämpöputken siirtotöitä. Tammikuussa Insinöörityö Hentinen aloittaa taitotalon perustusurakan. Taitotalon varsinainen rakennusurakka kilpailutetaan tällä tietoa tammikuun aikana ja rakennuksen pitäisi valmistua ensi vuoden syyslomaan mennessä.
Taitotaloon tulevat käsityötilat sekä kuvaamataidon ja musiikin luokat. Rakennus sijoittuu nykyisen lukiorakennuksen pohjoispuolelle.
Taitotalon jälkeen ensi keväänä tulee urakkalaskentaan koulurakentamisen B-talo, johon sijoitetaan lukion opetustilat. Tämän uuden lukiotalon pitäisi olla valmiina ensi vuoden lopulla. Rakennus sijoittuu nykyisen lukiorakennuksen ja opettaja-asuntolan väliin. Jatkossa nykyinen lukio toimii pääosin yhtenäiskoulun 5.–9.-luokkalaisten opetustilana.
Yhtenäiskoulun 1.–4,-luokkalaisille rakennetaan niin sanottu pienten lasten koulu lukion lounaispuolelle nykyiselle piha- ja osin metsikköalueelle. Tämän rakennuksen urakkakilpailutus on ensi kesänä ja sen pitäisi valmistua vuoden 2013 kesäksi.
Koulurakennusten lisäksi kunta aikoo rakentaa vielä uuden päiväkodin, joka sijoitetaan pienten lasten koulun viereen. Päiväkodin suunnittelu aloitetaan ensi vuonna.

LUE LISÄÄ VIIKON 52 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100