Joutsan kirkonkylällä kalankasvatustoimintaa harjoittava Taimen Oy ei saanut läpi tahtoaan nostaa laitoksen fosforipäästöjä. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto antoi asiassa päätöksen viime viikolla.

Taimen Oy:n nykyinen päästöraja on 330 kiloa fosforia vuodessa, mikä pysyy entisellään. Yhtiö haki mahdollisuutta nostaa rajaa 400 kiloon.

Luvanhakijan mukaan päästöjen pieni nosto ei juuri vaikuttaisi ympäristöön, mutta toisi taloudellista joustavuutta.

Avin mukaan jo nykyiset fosforipäästöt heikentävät vedenlaatua ja aiheuttavat vesikasvillisuuden lisäkasvua. Siksi lupaa päästöjen nostamiseksi ei irronnut.

LUE LISÄÄ VIIKON 48 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100