Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt 30 prosentin, enintään 480.000 euron suuruisen investointituen Joutsaan kaavaillulle biokaasulaitokselle. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa.

Biokaasulaitoshanketta vetää Joutsan Ekokaasu Oy, jonka osakkaita ovat muun muassa lähikuntien jätehuoltoyrittäjät. Laitos sijoittunee Joutsan jätevedenpuhdistamon yhteyteen.

– Hankkeen vaatima muu rahoituskuvio on tarkoitus saada kokoon vuoden loppuun mennessä. Rakentamisen on suunniteltu alkavan viimeistään vappuna 2012. Laitoksen käyttöönoton aikaa on vielä vaikea arvioida, sanoo Joutsan Ekokaasu Oy:n toimitusjohtaja Petri Parhiala.

LUE LISÄÄ VIIKON 46 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100