Nimeämiskömmähdys aiheuttaa sen, että Rutalahden alueella asuvien kannattaa olla erityisen tarkkana vaihemaakuntakaavaan merkittyjä tuulivoimala-alueita kommentoitaessa. Luonnoksena 14.11. nähtäville tulevaan kolmanteen vaihemaakuntakaavaan on merkitty tuulivoimaloille soveltuva alue, joka on nimetty Vestonmäeksi.
Vestonmäki sijaitsee Toivakan kunnan puolella, eikä materiaalissa selvästi todeta, että todellisuudessa tästä 15 neliökilometrin aluevarauksesta arviolta kolme neljäsosaa alueesta ulottuu Joutsan kunnan puolelle. Vestonmäen tuulivoimala-alueen kaikkiaan 26 tuulivoimalasta peräti 18 sijaitsee Joutsan puolella.
Tiedot ilmenevät tuulivoimalaselvityksestä, jossa on alustavasti hahmoteltu tuulivoimaloiden fyysistä sijaintia. Kartan mukaan eteläisimmät voimalat sijaitsevat Hiilenjärven ja Valkeajärven ympärillä. Koko tuulivoimaloille varattu alue rajautuu Rutalahden kylästä koilliseen kohti Toivakan kunnan rajaa Ahlströmintien ja Vällyhoilontien väliseen maastoon.
Maakuntaliitot ovat teettäneet selvityksen mahdollisista tuulivoimaloiden sijoituspaikoista. Kolmannen vaihemaakuntakaavan valmistelua varten kunnilta, kansalaisilta ja viranomaisilta pyydettiin lausuntoja asiasta toukokuussa.

LUE LISÄÄ VIIKON 43 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100