Jyväskylää on tähän asti pidetty merkittävimpänä työssäkäynnin suuntana Joutsan seutukunnalta. Jos näkökulmaksi otetaan maantieteelliset suunnat tiestöä mukaillen, niin tällöin paljastuu myös etelän suuri merkitys.
Valtaosa joutsalaisista ja luhankalaisista käy kuitenkin töissä omalla seutukunnallaan. Seudulla on yhteensä 2.041 työssäkäyvää, joista peräti 1.495, eli 73,2 prosenttia käy töissä joko Joutsassa tai Luhangassa.
546 henkeä, eli 26,8 prosenttia hakee elantonsa siis muualta. Valtakunnallinen keskiarvo on, että reilu kolmannes pendelöi asuinkuntansa ulkopuolella.
Joutsalaisista kotipaikkakunnallaan työskentelee 1.303 henkeä. Luhankalaisista näin tekee 139 henkeä.
– Työpaikkaomavaraisuus on merkittävä. Toisaalta tilasto osoittaa myös sen, että varsinaisesta Jyväskylän nukkumalähiöstä ei ole kyse, näkee Joutsan kehittämisjohtaja Eero Ahola.

LUE LISÄÄ VIIKON 42 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100