Luhangan kunta tavoittelee merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa. Tavoitteena on leikata ainakin yhdeksän prosenttia energiankulutuksesta vuoteen 2016 mennessä. Euroissa tämä tietäisi useiden tuhansien eurojen säästöä vuosittain.
Kunnanjohtaja Reijo Urtti kertoo, että toimenpiteitä on kahta eri sorttia. Ensinnäkin kunnassa tehdään tiettyjä teknisiä uudistuksia. Näitä ovat esimerkiksi kylmiöiden ynnä muun laitekannan uusiminen energiatehokkaammaksi ja lamppuvalinnat.
Toisekseen kunnallisissa kiinteistöissä pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen. Esimerkiksi valoja poltetaan vain siellä, missä todellinen tarve on.

LUE LISÄÄ VIIKON 38 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100