Joutsan kunnalla ja sairaanhoitopiirillä on erilaiset näkemykset siitä, paljonko kunnan tulisi maksaa terveydenhuollon kuntayhtymän lakkauttamisen yhteydessä henkilökunnan lomapalkkoja. Kuntayhtymän toiminta siirtyi tämän vuoden alusta sairaanhoitopiirin alaiselle seututerveyskeskukselle. Lakkauttamisen yhteydessä Joutsan ja Luhangan kuntien on maksettava seututerveyskeskukseen siirtyneiden työntekijöiden lomapalkkoja.
Sairaanhoitopiirin mielestä lomapalkkojen määrä on noin 514.000 euroa, kun Joutsan kunnan laskelmissa päädyttiin noin 391.000 euron maksuun.

LUE LISÄÄ VIIKON 38 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100