Joutsan vanhushuolto on suurien muutosten edessä. Yksi kohteista on Joutsan vanhainkoti, jonka Mäntylä-yksikkö aloittanee uudistettuna vuoden 2012 alusta.
Perinteisen vanhainkodin osaston sijaan Mäntylästä on jatkossa tehostetun palveluasumisen yksikkö. 11 asukkaalleen Mäntylä on koti, jossa asumisesta ja siellä saatavista palveluista maksetaan itse. Asukkaat ovat puolestaan oikeutettuja esimerkiksi Kelan asumistukeen.
Aluehallintovirasto on tarkastanut Mäntylän ja hyväksynyt tilat uutta käyttömuotoa varten. Sisätiloissa merkittäviä remonttitarpeita ei ole.
Joutsan peruspalvelujohtaja Päivä Hakulinen kertoo, että ympäristön viihtyvyyttä nostetaan vielä. Suunnitelmissa on rakentaa esimerkiksi rollaattorilla kulkuun sopiva ulkoilupolku sekä terassi.
Tarkoitus on, että myöhemmin myös vanhainkodin 11-paikkainen Kuusela-yksikkö muutetaan tehostetun palveluasumisen asunnoiksi. Ainoastaan 15-paikkainen Kuusela jäisi siis perinteiseksi vanhainkodin osastoksi.

Suurten linjausten mukaan tulevaisuudessa laitoshoitoa annetaan Joutsassa mahdollisimman vähän. Kaikki ihmiset pyritään pitämään kotona mahdollisimman pitkään. Toisaalta kotihoidon palveluiden saantikriteerejä tiukennetaan samalla.
Laitoshoidon sijaan Joutsassa lisätään palveluasumisen vaihtoehtoja. Terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan vanhuksia ainoastaan, jos siihen on lääketieteellinen peruste.
Edellä mainitun kokonaisuuden onnistuminen edellyttää, että ikäihmiset osataan ohjata oikeiden ja tarpeellisten palveluiden pariin. Tätä varten Joutsan perusturvalautakunta on viime viikolla hyväksynyt käytettävät mittaristot. Käytännössä vanhuksilla teetetään siis erilaisia testejä, joista saatu pistemäärä ratkaisee, mitä palveluita kukin on vailla.
– Aina käytetään myös tapauskohtaista harkintaa. Arvot ovat viitteellisiä, painottaa peruspalvelujohtaja Hakulinen.

LUE LISÄÄ VIIKON 36 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100