Havumäessä sijaitsevan Ylä-Kälkäjärven kunnostustoimia vetänyt vesistöinsinööri Timo Sokka pitää kunnostuksen vaikutuksia Siikaveden tilaan vähäisinä.

Järvi laskee pitkän Kälkäjoen kautta Siikaveteen, joka on kasvanut pahasti umpeen jokisuustaan jo 1980-luvulta lähtien.

Paikalliset asukkaat syyttävät tästä Vapon turvesoita, joilta lähtöisin olevia vesiä laskee Kälkäjoen vesistöön useasta kohdasta.

Sen sijaan Vapon tilaama tutkimus Siikaveden tilasta parilta viime vuodelta kysyy, miten Ylä-Kälkäjärven kunnostus on vaikuttanut tilanteeseen. Siikaveden vedenlaadun heikentymisessä on nimittäin ajallisia yhteensattumia järven kunnostuksen kanssa. Tutkimus pitää kunnostuksen vaikutusta jopa ratkaisevana Siikaveden ongelmiin.

Sokka perustaa mielipiteensä Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen vuosina 2007–2011 tekemiin mittauksiin vuosina.

LUE LISÄÄ VIIKON 35 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100