Rantakaavoitus on käynnissä entisen Leivonmäen pitäjän alueella. Kaavasta on äskettäin julkaistu alustava luonnos, jota kansalaiset voivat kommentoida syyskuun puoliväliin saakka.

Tilanne Leivonmäen rannoilla on kaavoituksen suhteen ollut tähän asti monenkirjava. Osa rannoista on ollut jopa kokonaan vailla kaavaa.

Luonnosvaiheen jälkeen kaava etenee vielä ehdotusvaiheeseen. Kansalaisilla on siis useita mahdollisuuksia lausua mielipiteensä.

Kaavan merkittävin vaikutus on, että siihen merkityille rakennuspaikoille voi hakea ja saada kunnalta rakennusluvan. Kokonaan uusia rakennuspaikkoja on tämän hetken luonnoksessa 168 kappaletta.

LUE LISÄÄ VIIKON 35 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100