Joutsan kunnan vanhustenhuoltoa uudistetaan rajusti lähimmän neljän vuoden aikana, mikäli peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen ja perusturvalautakunnan kaavailut toteutuvat.

Tavoitteena on, että vuoteen 2015 mennessä joutsalaisista vanhuksista olisi pitkäaikaisessa laitoshoidossa vain muutama ja hekin terveyskeskussairaalassa. Kaikki muut vanhukset asuisivat joko varsinaisessa kodissaan tai kodinomaisesti omissa huoneissaan nykyisellä vanhainkodilla tai palvelutaloissa.

Tällä hetkellä Joutsan terveyskeskussairaalassa makaa vuodeosastolla jopa parikymmentä sellaista vanhusta, jotka eivät tarvitse varsinaista lääketieteellistä hoitoa.

Joutsan kunta onkin tehnyt seututerveyskeskukselle esityksen, jonka mukaan Joutsan vuodeosaston paikkamäärä pudotettaisiin 30:stä 18:aan.

Peruspalvelujohtaja Päivi Hakulisen mukaan laitospaikkojen purkamisella on paitsi taloudellisia myös inhimillisiä vaikutuksia:

– Sairaalassa ihmisen reviiri on sänky, vessa ja pöytä. Tällaisessa laitoshoidossa pitkäaikainen asuminen ei ole inhimillistä, sanoo Hakulinen.

Myös Joutsan ja Leivonmäen vanhainkoteihin sekä kotipalveluun tulee joukko uudistuksia.

– Korostan, että ketään ei jätetä hoitamatta ja päätöksen vanhuksen hoito- ja palvelusuunnitelmasta tekevät terveydenhuollon ammattilaiset, sanoo peruspalvelujohtaja Päivi Hakulinen.

LUE LISÄÄ VIIKON 28 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100