Joutsan keskustaan on kaavoitettu uusi ison liikekeskuksen rakennuspaikka Perttulanojan ja Keskustien väliselle peltoalueelle Onni-Kalusteen liikerakennuksen viereen. Joutsan kunnanvaltuusto hyväksyi alueen kaavan maanantaina yksimielisesti. Kaava mahdollistaa jopa 5.000 neliömetrin kauppakeskuksen rakentamisen alueelle. Esimerkiksi läheisellä tontilla sijaitseva Joutsan nykyinen S-market on kooltaan hieman yli 2.000 neliömetriä.
Pääosan alueesta omistava Joensuun Kauppa ja Kone Oy on ilmoittanut aikovansa lähivuosina rakentaa alueelle liikekeskuksen. Yhtiön taustalla on entinen Tokmanni-konsernin johtaja Kyösti Kakkonen. Kaavoitetulla alueella on myös kunnan omistamaa maata.

LUE LISÄÄ VIIKON 27 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100