Joutsan terveyskeskus on lopettanut jonokirjan käytön. Jonokirja on tullut tarpeettomaksi uuden lääkäreiden väestövastuujärjestelmän myötä. Jonokirjalle otettiin ylös asiakkaiden kiireettömämpiä toiveita päästä lääkärille.

Jatkossa aika terveyskeskukseen varataan normaalin ajanvarausmenettelyn kautta. Mikäli tarvetta lääkärin pakeille on, annetaan vastaanottoaika niin sanotulle omalääkärille. Hoidon tarpeen arviointia tehdään kuitenkin ensin.

Jonokirjalle jäi vielä jonkin verran aikapyyntöjä. Seututerveyskeskuksen toive on, että nämä henkilöt ottaisivat yhteyttä terveyskeskukseen.

LUE LISÄÄ VIIKON 25 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100