Joutsan kunta esittää seututerveyskeskukselle, että Joutsan terveyskeskussairaalasta vähennettäisiin 12 vuodepaikkaa. Sairaalaan jäisi muutoksen jälkeen 18 sairaansijaa. Samalla kunta perustaisi omana toimintana vanhainkodin yhdelle osastolle vastaavan määrän paikkoja tehostetulle palveluasumiselle. Taustalla on tavoite siirtää terveyskeskussairaalasta pois sellaisia potilaita, jotka eivät tarvitse varsinaista lääketieteellistä hoitoa, vaan pikemmin hoivaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 24 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100