Luhangan kirkonkylän ja Tammijärven yhdistävä siirtolinja on kohta kauttaaltaan paikallaan. Pituutta vesi- ja viemärilinjalla on noin viisi kilometriä ja se on suurelta osin upotettu maahan. Viimeisimpiä työvaiheita ovat olleet pumppaamoiden asennus sekä linjan vesistöalituksen rakentaminen Pajuselkään.
Kyse on vesi- ja viemärilinjasta, jota myöten Luhangan jätevedet ohjataan Joutsaan puhdistettavaksi. Näin ollen Luhangan kirkonkylän puhdistamo poistetaan käytöstä.
Veden osalta siirtolinja tuo lähinnä turvaa, sillä sekä Tammijärven että kirkonkylän omat vedenottamot jatkavat toimintaansa. Tarvittaessa vettä on mahdollista pumpata Luhankaan Joutsan Pekkasista saakka.
– Siirtolinja otettaneen käyttöön viimeistään ensi syksynä. Linjan viimeistelytyöt tehdään sulan maan aikana. Lisäksi Luhangan kirkolla on vielä tehtävä muutostöitä pumppaamoihin, sanoo tekninen johtaja Matti Pälvimäki.
Siirtolinjan rakentamisen kustannukset ovat Luhangan kunnalle karvan alle 200.000 euroa.
Siirtolinja mahdollistaa, että sen varrelle osuvat kiinteistöt liitetään kunnan vesi- ja viemärilaitoksen asiakkaiksi. Matti Pälvimäen mukaan muutamat kiinteistöt ovatkin käyttämässä tätä mahdollisuutta hyväkseen.
Putki kulkee läheltä Klemettilän koulua, jonka lähellä on kohtuullisen paljon asutusta. Pälvimäki arvioi, että kyseisellä tienoolla verkostoa saatetaan rakentaa laajemmallekin. Yksi vaihtoehtoinen toimija lienee myös Tammijärven vesiosuuskunta.

LUE LISÄÄ VIIKON 14 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100