Seututerveyskeskus ottaa Joutsan ja Luhangan kunnissa käyttöön väestövastuujärjestelmän, jossa jokaiselle kuntalaiselle määritellään omalääkäri. Uudessa systeemissä omalääkäri hoitaa pelkästään oman alueensa potilaita.

Joutsan kunta jaetaan maantieteellisesti kolmen lääkärin kesken ja Luhangasta tulee oma alueensa. Joutsan kolmeen lääkärialueeseen tulee noin 1.700 asukasta kuhunkin.

Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön kevään aikana. Väestövastuujärjestelmä on jo aiemmin ollut käytössä muissa seututerveyskeskuksen kunnissa.

– Väestövastuu toimii hyvin, jos on vakituisia lääkäreitä. Meillä on tällä hetkellä 2,5 virkalääkäriä ja kaksi eurolääkäriä elokuun loppuun asti, kertoo apulaisylilääkäri Irmeli Räsänen Joutsan terveyskeskuksesta.

LUE LISÄÄ VIIKON 11 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100