Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyy seututerveyskeskuksilta sairaanhoitopiireille viimeistään 2013. Tämä aiheuttaa muutoksia myös paikallisen ambulanssin toimintaan.

Jatkossa Joutsan alueen ensihoito saatetaan järjestää Keski-Suomen pelastuslaitoksen organisoimana. Tätä mieltä asiasta on myös Joutsan kunnanhallitus, joka lausunnossaan edellyttää ambulanssin sijoituspaikaksi jatkossakin Joutsaa ja että pelastuslaitos ottaa palvelukseensa nykyisen ambulanssihenkilöstön.

Tällä hetkellä ambulanssipalvelut ostetaan yksityiseltä Joutsan Sairaankuljetus Oy:ltä.

LUE LISÄÄ VIIKON 11 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100