Nelostien remontin yhteydessä Angesselkään rakennetun neljän kilometrin rinnakkaistien hoitovastuusta taitetaan parhaillaan peistä.

Valtion tiesuunnitelmassa rinnakkaistie on merkitty yksityistieksi, eikä valtio ole ottamassa tienpidosta vastuuta. Meneillään olevassa tietoimituksessa ratkaistaan, miten hoitovastuu jaetaan alueen tiekuntien kesken.

Alueen keskeisen yksityistien Kostamontien tiekunnassa pelätään, että uusi tie tulee kokonaisuudessaan tiekunnan vastuulle. Tämä merkitsisi hoidettavan tien pitenemistä nykyisestä 3,5 kilometristä lähes kahdeksaan kilometriin. Tien osakkaat ovat laskeneet, että samalla tiemaksut voisivat jopa moninkertaistua joidenkin kohdalla.

Kostamontien varressa toimivan Karoliinan Kahvimyllyn yrittäjän Pirjo Soilun laskelmissa tiemaksut saattaisivat nousta tuhanteen euroon vuodessa.

– Yrittäjän kannalta tämä on todella huono asia. Uuden tien myötä asiakasmäärät ovat tippuneet. Jos tiemaksut vielä nousevat, on kohta laitettava lappu luukulle. Kun valtio tekee uusia tiejärjestelyjä, sen pitäisi myös osallistua kustannuksiin, sanoo Soilu

Tietoimituksesta vastaava toimitusinsinööri Ilkka Laakso Keski-Suomen maanmittaustoimistosta rauhoittelee angesselkäläisten pelkoja.

– En usko, että tiemaksut moninkertaistuisivat. Lähtökohtaisesti tienpito on jaettava kaikkien tietä käyttävien kiinteistöjen kesken. Uudelle rinnakkaistielle johtaa neljän eri tiekunnan tie, jolloin tienpitovastuukin jakaantuu laajasti, toteaa Laakso.

Tietoimitus saatetaan loppuun näillä näkymin lähikuukausina ja tällöin ratkeaa, kenen vastuulle uuden rinnakkaistien hoito tulee. Tietoimituksesta on mahdollisuus valittaa maaoikeuteen.

LUE LISÄÄ VIIKON 9 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100