Keski-Suomen liitto pitää Joutsan Etelä-Suonteeta ja Luhangan Judinsaloa tuulivoimalle soveltuvana paikkana. Kaikkiaan maakunnan alueelta on listattu yhteensä 15 vastaavaa paikkaa.
Maakuntaliitto julkaisi tuulivoimasta laaditun selvityksen tiistaina Saarijärvellä. Selvityksessä on perehdytty muun muassa potentiaalisimpien tuulivoima-alueiden infraan, elinkeinoihin, rakennettuun ympäristöön ja turvallisuuteen.
Liiton tutkimusten mukaan Suonteella ja Päijänteellä Judinsalosta etelään sijaitsee maakunnan pinta-alaltaan laajimmat yhtenäiset, tuulen korkeaan vuosikeskinopeuteen yltävät alueet.
Sekä Etelä-Suonteella että Judinsalossa on sopivaksi kaavailtujen paikkojen lähellä suojeltua luontoa, muun muassa Natura-alueita. Myös loma-asutusta on paljon.
Liiton tarkoituksena on varautua tuulivoiman rakentamiseen maakuntakaavassa. Keski-Suomessa varauksia tuulivoimalle ei ole, toisin kuin esimerkiksi rannikkoseutujen maakunnissa. Maakuntakaavan roolina on ohjata alemman tason kaavoja, kuten yleis- ja rantakaavoja.

LUE LISÄÄ VIIKON 4 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100