Kokoomuksen kunnanvaltuutettu, valtuuston toinen varapuheenjohtaja, Erkki Ruuhinen erosi viime viikolla luottamustehtävästään.
Hänen mukaansa Joutsassa vallitsee demokratiavaje, jonka yksi ilmentymä koettiin viime valtuustossa, kun kunnallisneuvos Terttu Hentinen (kesk.) valittiin ryhmänsä esityksestä kunnanhallituksen jäseneksi. Ruuhinen on ratkaisusta toista mieltä, sillä hän ei pidä Hentistä vaalikelpoisena tähän tehtävään. Päätöksen lainmukaisuus alistetaan tämän vuoksi hallinto-oikeuden ratkaistavaksi.
– Terttu Hentinen ei ole kuntalain ja hallintolain tarkoittamalla tavalla vaalikelpoinen osallistumaan kunnanhallituksen jäsenten vaaliin, koska hän on esteellinen. Joutsan valtuusto ei voi päätöksellään ratkaista kenenkään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuutta kunnanhallituksen jäsenten valinnassa. Sen ratkaisee hallinto-oikeus ja korkein hallinto-oikeus, sanoo Ruuhinen.
Hän perustaa käsityksensä asiasta Kunnat.net -sivustossa esiteltyyn KHO:n aiemmin tekemään päätökseen. Siinä rakennusyhtiön toimitusjohtaja todettiin vaalikelvottomaksi osallistumaan kunnanhallituksen jäsenten vaaliin ja asiaa koskenut valtuuston päätös kumottiin.
– Hallintolaissa on selkeästi määritelty, ketkä valtuutetulle läheisten henkilöiden ryhmään kuuluvat henkilöt ovat esteellisiä kunnallisessa päätöksenteossa. Niihin kuuluvat puoliso, lapset ja lähisukulaiset. Terttu Hentinen on paikallisesti toimivan rakennusyhtiön omistajan puoliso ja siksi esteellinen osallistumaan kunnanhallituksen, valtuuston tai kehittämistoimikunnan jäsenenä kaavoitusta, rakentamista ja päätösten valmistelua koskevaan päätöksentekoon missään vaiheessa kunnan toimielimissä, luettelee Ruuhinen.

LUE LISÄÄ VIIKON 4 JOUTSAN SEUDUSTA.
Tee kestotilaus: p. 0201 876 100