Mikäli alustavat suunnitelmat toteutuvat, Joutsan seurakunta rakennuttaa noin 900 neliömetrin uuden seurakuntatalon nykyisen seurakuntatalon paikalle. Uuden seurakuntatalon hankesuunnitelmaa esiteltiin viime viikolla Joutsan kirkkovaltuustolle.
Arkkitehti Jorma Palorannan tekemässä alustavassa hankesuunnitelmassa seurakuntatalo on hahmoteltu kaksiosaiseksi rakennukseksi, jonka osia yhdistää lasipintainen aulasiipi. Arkkitehti Paloranta korosti, että esitellyt suunnitelmat ovat vielä alustavia ja lopullinen arkkitehtisuunnittelu tehdään erikseen.
Palorannan suunnitelmassa kaksiosaisen rakennuksen alempaan osaan sijoitetaan seurakuntasali keittiöineen. Alarakennus sijoittuu suunnitelmissa nykyisen seurakuntatalon ja Jousitien väliin.
– Ajatuksena on, että seurakuntasalin kirkon puoleiseen päätyyn tulisi lasiseinä, josta olisi näkymä kirkkoon päin, kertoi Paloranta.
Uuden seurakuntatalon ylempi rakennus on suunniteltu suunnilleen nykyisen seurakuntatalon paikalle. Tämän rakennuksen alakertaan tulisivat nuorisotilat. Noin puolet alakerrasta jätettäisiin kaivamattomaksi ja se jäisi rinteen sisään. Kaivamattomaan osaan on toisena vaihtoehtona ideoitu autotalleja.
Ylemmän rakennuksen yläkertaan sijoitettaisiin loput seurakunnan toimitilat, kuten lasten kerhotoiminta, kirkkoherranvirasto ja työntekijöiden työhuoneet.
Insinööritoimisto Controlteamin tekemien laskelmien mukaan uuden seurakuntatalon rakentaminen maksaisi arvonlisäveroineen noin 2,42 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ VIIKON 2 JOUTSAN SEUDUSTA.
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100