Joutsalaisen Ulla-Maija Heikkosen ansiota on, että niin Vapo:n tyyli harjoittaa turvetuotantoa kuin sitä valvovien viranomaisten toiminta joutuu kohta äärimmäiseen testiin.
Suomen turvetuotantoasioita käsitellään tällä hetkellä nimittäin EU-tasolla.
Heikkonen kirjelmöi kesällä EU:n parlamentin vetoomusvaliokunnalle. Hän vaatimuksensa mukaan Vapo:n täytyisi puhdistaa paljon nykyistä paremmin turvetuotantoalueilta tulevat päästöt.
Vetoomusvaliokunta lähetti joulukuussa Heikkoselle kirjeen, jossa toimielimen kerrottiin ottaneen asia käsittelyyn. Valiokunta pyytää Euroopan komissiota selvittämään alustavasti ongelman näkökohtia.
Vetoomusvaliokunta ei ole oikeusviranomainen. Jos kuitenkin EU:n lainsäädäntöä on rikottua, asia voi siirtyä komissiolle tai jopa EU-tuomioistuimeen. Tässä tapauksessa testiin saattaa joutua vesipolitiikan puitedirektiivin noudattaminen maassamme. Itse päätöstä ei kannata vielä ennakoida, sillä se voi jopa puhdistaa Vapo:n nykyisen maineen.

LUE LISÄÄ VIIKON 1 JOUTSAN SEUDUSTA.
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100