Siikaveden pohjoisosien vesialueilta on löydetty suuria järveä rehevöittäviä ja sinilevän kasvua aiheuttavia ravinnepitoisuuksia. Saloy Oy -niminen insinööritoimisto mittasi Vapo Oy:n toimeksiannosta Siikaveden sinilevä- ja fosforipitoisuuksia heinäkuun lopulla. Mittaustulosten perusteella erityisesti peltoalueilta kulkeutuu erästä ojaa myöten vesistöön huomattavan suuria määriä ravinnemääriä.

Itse asiassa näytteiden arvot ovat niiden ottajienkin mielestä niin käsittämättömän suuria, että niiden paikkansa pitävyys aiotaan varmistaa uusintaotoksella. Tuloksissa on vertailtu Kälkäjoen sekä Kapperonlahteen tulevan ojan kuormitusta.

Kapperonlahteen pohjoisesta laskevan ojan näytteissä oli noin 250-kertainen kokonaisfosforipitoisuus ja yli kymmenkertainen kokonaistyppipitoisuus Kälkäjoen pitoisuuksiin verrattuna. Myös muut mitatut arvot olivat korkeita. Sinilevien määrä oli juuri tässä lahdessa ja sen läheisyydessä korkealla tasolla.

LUE LISÄÄ VIIKON 52 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus p. 0201 876 100