Vuoden 2010 Joutsan seutukunnan Rautainen ammattilainen on perushoitaja Anja Malin. Palkintoraadin perusteluissa kerrotaan, että Malin on työskennellyt Joutsan terveyskuntayhtymän vuodeosastolla yhtäjaksoisesti 45 vuotta. Hän on työpaikallaan ainoa henkilö, joka on toiminut Joutsassa kirurgisten toimenpiteiden avustajana ja on edelleen työelämässä.
Poissaoloja häneltä ei ole helpolla löydettävissä, ainoastaan pakolliset kaksi lyhintä mahdollista äitiyslomaa 1960-70-luvun vaihteessa. Malin on ollut ja on edelleen työpaikkansa yhteishengen luomisessa kivijalka, jonka hiljaiseen tietoon työpaikalla on voitu turvata muuttuneissa olosuhteissa.
Perusteluissa mainitaan edelleen, että Anja Malin ei ole jämähtänyt paikoilleen, vaan kehittää itseään osallistumalla koulutuksiin ja sopeutumalla muutoksiin yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Hän on aina ensimmäinen osallistumaan yhteisiin rientoihin ja suunnittelemaan niiden ohjelmaa.

Rautainen ammattilainen -palkinnon jakoivat nyt kolmatta kertaa paikallislehti Joutsan Seutu, Joutsan yrittäjät ry sekä paikallinen te-toimisto. Palkinnon saajaksi voidaan valita Joutsan seutukunnalla työskentelevä yksityisen tai julkisen puolen työntekijä, joka on oman alansa rautainen ammattilainen. Palkinnolla halutaan nostaa ammattitaitoisten työntekijöiden arvostusta sekä kannustaa työnantajia ja esimiehiä arvioimaan omia alaisiaan positiivisessa hengessä.
Palkintoraatiin kuuluvat: Päätoimittaja Markku Parkkonen paikallislehti Joutsan Seudusta, hallituksen jäsen Tero Toivonen Joutsan yrittäjistä sekä apulaisjohtaja Kari Joutsalainen Jämsän te-toimiston Joutsan toimipisteestä.

LUE LISÄÄ VIIKON 49 JOUTSAN SEUDUSTA
Tee kestotilaus p. 0201 876 100