Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut Luhangan kunnanvaltuuston 4. kesäkuuta 2009 tekemän päätöksen erottaa Olli-Pekka Hakkarainen koulutoimenjohtajan sivutoimisesta virasta. Oikeus katsoi, että erottamiselle ei esitetty riittäviä, laissa säädettyjä irtisanomisperusteita.
Hallinto-oikeuden päätös koskee vain koulutoimenjohtajan tehtäviä. Luokanopettajan tehtävistä Hakkaraisen erotti aikanaan kunnanhallitus. Tästä päätöksestä kukaan ei ole valittanut ja se on lainvoimainen.
Erottamisjupakka sai alkunsa keväällä 2009, kun Hakkaraista epäiltiin sukupuoliyhteyteen pakottamisesta. Käräjäoikeus antoi tapauksesta tuolloin tuomion, jonka jälkeen valtuusto ja kunnanhallitus tekivät päätöksensä. Hovioikeus kumosi sittemmin käräjäoikeuden ratkaisun. Näin ollen Olli-Pekka Hakkarainen on syytön epäiltyyn rikokseen.
Luhangan kunta antoi hovioikeuden päätöksen jälkeen tapauksessa vielä lisälausunnon hallinto-oikeudelle. Siinä korostettiin muun muassa sitä, että Hakkarainen salasi rikosepäilyn yhdeksän kuukauden ajan. Lisäksi Luhanka vetosi viranhaltijan velvollisuuteen käyttäytyä asemansa edellyttävällä tavalla. Nämä perustelut eivät kuitenkaan hallinto-oikeutta vakuuttaneet.
Korvauksia hallinto-oikeus ei määrännyt tapauksessa maksettavaksi. Olli-Pekka Hakkarainen oli vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, mutta hän ei ilmoittanut niiden määrää tai perusteluita oikeudelle.
Hakkarainen työskentelee nykyisin kouvolalaisen jääkiekkoseuran KooKoon toiminnanjohtajana.

Luhangan kunnanjohtaja Reijo Urtti ei halua toistaiseksi ottaa kantaa siihen, mitä toimenpiteitä hallinto-oikeuden päätös aiheuttaa.