Joutsan valtuuston piti maanantaina kokoontua päättämään yhtenäiskoulun remontin käynnistämisestä. Toisin kävi, sillä äänestyksen jälkeen peruskorjaushanke käytännössä pantiin jäihin.
Tarkkaan ottaen valtuusto päätti jatkaa suunnittelua, mutta vasta sen jälkeen, kun on tarkasteltu uudelleen hankkeen rahoitus, laajuus, tilojen sijainti sekä kunnan talouden nostaminen takaisin jaloilleen. Pitkän ja laajan keskustelun aikana tuli esiin, että valtaosa valtuutetuista oli haluton ottamaan remontista koituvaa lisälaskua kunnalle. Yhtenäiskoulun peruskorjaus suunnitellussa laajuudessaan olisi maksanut noin neljä miljoonaa euroa, mitä pidettiin liian suurena velkataakkana suhteutettuna Joutsan nykyiseen maksukykyyn.
Muutosesityksen teki kokoomuksen valtuutettu Erkki Ruuhinen. Hän perusteli laajasti esimerkkeihin nojautuen kunnan huonoa taloudellista tilaa. Joutsa on hänen mukaansa maakunnan toiseksi velkaantunein kunta ja omavaraisuuden perusteella arvioituna seitsemänneksi heikoin koko Suomessa.
– Rakennushanke aiotaan toteuttaa samaan aikaan, kun kuntaliitoksen yhdistymisavustus loppuu. Sosiaali- ja terveysmenot olivat viime vuonna yli 1,5 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat ja sosiaalitoimeenkin on annettava 400.000 euron ylitysoikeus tälle vuodelle. Tästä huolimatta kunta on ottamassa miljoonien lisälainan, vaikka kulujen leikkaustarve vuonna 2011 on yli kaksi miljoonaa euroa, ihmetteli Ruuhinen.
Keskustaryhmän Pekka Lankia puolusti hallituksen esitystä muistuttaen, että tilat on joka tapauksessa joskus remontoitava. Hän toi esille myös lykkäyksestä koituvat turhat kustannukset.
– Suunnitelmat ovat jo maksaneet noin 180.000 euroa. Kaikki tehty työ ja raha menisivät näin hukkaan. Myös rakennuskustannukset nousevat. Remonttiin on sisällytetty esiopetuksen tilat, joiden rakentaminen Koulumäelle vapauttaisi paikkoja päivähoitoon Rölliin. Päivähoitopaikoista on ollut koko ajan kasvava tarve, ja rakentaminen helpottaisi painetta sillä puolella rakentaminen, muistutti Lankia.
Ruuhisen esitystä kannatti loppujen lopuksi vasemmistoryhmä, suurin osa kokoomusryhmästä ja myös melkoinen joukko keskustasta. Kunnanhallituksen pohjaesitys korjauksen loppuunsaattamisesta jäi tappiolle äänin 20–7.

LUE LISÄÄ VIIKON 45 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100