Ensi vuoden alussa aloittavan Keski-Suomen seututerveyskeskuksen budjetti vuodelle 2011 on esitelty kuntien edustajille. Uusi järjestely tulee Joutsalle ja Luhangalle asukasta kohden huomattavasti kalliimmaksi kuin seututerveyskeskuksen suuremmissa kunnissa.

Kuntamaksujen määrittelyssä on ollut perusideana se, että kukin kunta vastaa omista kustannuksistaan täysimääräisesti.

Budjetin mukaan esimerkiksi Laukaan kustannukset olisivat 492 euroa per asukas, kun Joutsa joutuu maksamaan 898 euroa ja Luhanka peräti 1.078 euroa per asukas.

Arvioidut kokonaiskustannukset Joutsan kunnalle ovat ensi vuonna 4,57 miljoonaa euroa, missä on vertailukelpoisiin vuoden 2009 lukuihin nousua noin kuusi prosenttia.

Luhangan osalta nousu on huomattavasti suurempi. Seututerveyskeskuksen budjetissa Luhangan maksuosuudeksi on laskettu 899.267 euroa, missä nousua vuodesta 2009 on peräti 37 prosenttia.

LUE LISÄÄ VIIKON 44 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100