Valtio pienentää oleellisesti koulujen remontointiin ja rakentamiseen varattujen eurojen määrää. Joutsassa vierailleen opetusministeri Henna Virkkusen (kok.) mukaan kahtena vuotena peräkkäin on ollut käytettävissä noin sata miljoonaa euroa, kun jatkossa palataan normaaliin 36–38 miljoonaan euroon per vuosi.
Euroja on ohjattu koulurakentamiseen kahdesta syystä. Ensinnäkin jonossa on ollut paljon kohteita ja toisekseen kyse on ollut elvytysrahoista, joilla on pyritty saamaan vauhtia rakennusalalle.
Joutsan kunnanvaltuusto käsittelee kouluremontin jatkamista tarjouskilpailuvaiheeseen seuraavassa kokouksessa. Kyse on noin neljän miljoonan euron hankkeesta, josta puolet maksaa valtio. Remontin on tarkoitus käynnistyä ensi keväänä. Remontissa korjataan entinen Pohvinrinteen koulu ja niin sanottu välirakennus uuteen uskoon.
Joutsalle varattu tuki ei ole vaarassa, jos hanke etenee suunnitellusti. Mahdollinen lykkäyspäätös sen sijaan saattaa sysätä Joutsan jonossa pitkälle eteenpäin, sillä homekouluja ja muita investointitarpeita on edelleen runsaasti.
– Hakemuksia on ollut moninkertainen määrä, mitä valtiontukea on voitu myöntää, kertoo Henna Virkkunen.
– Monessa kunnassa on lykätty hankkeita ja ongelmat ovat sitten kasaantuneet. Samaan aikaan kyläkouluja on lakkautettu ja keskuskouluja laajennettu, hän jatkaa.
Ministeri Virkkunen ei suoraan vastannut siihen, pitäisikö Joutsan kouluremontti toteuttaa suunnitellusti vai ei. Osa kunnallispoliitikoista on kauhistellut remontin kalleutta ja epäillyt oppilasmääriä.
– Oppilaiden kannalta tärkeintä on, että tilat ovat terveelliset ja turvalliset, hän painotti.

Joutsan Koulumäen kaikki rakennukset oli alun perin tarkoitus remontoida peräkkäin kahdessa vaiheessa. Lukio korjattiin suunnitellusti vuonna 2007.
Tätä ennen kouluilla tehtiin runsaasti pakon sanelemia pikkuremontteja, joihin ei saatu valtionapua. Näihin lukeutuivat muun muassa ruokalan uudistaminen ja lukion luokkien ilmanvaihdon kunnostaminen.
Yhtenäiskoulun, eli entisen ylä- ja ala-asteen sekä niin sanotun välirakennuksen remontin piti alkaa vuonna 2009. Kuntatalouden sopeuttamiseksi perustettu työryhmä päätti kuitenkin lykätä hanketta vuonna 2008.
Joutsan sivistystoimen johtaja Jorma Mäkinen kertoo, että yläkoulu jätettiin tuon jälkeen pois remonttilistalta. Perusteena tälle oli, että oppilasmäärät putoavat, eikä tarvetta niin laajalle remontille ole. Sittemmin suunnittelu on jatkunut tuolta pohjalta ja on nyt edennyt lähelle toteutusvaihetta.

LUE LISÄÄ VIIKON 43 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100