Luhangan tämän vuoden kunnallistalous on toteutumassa huomattavasti odotettua parempana. Vuoden 2010 talousarvion mukaan vuosikatteen piti jäädä peräti 181.220 euroa miinukselle. Nyt valtuustoon käsittelyyn menossa oleva lisätalousarvio paljastaa, että vuosikate on enää 7.770 euroa miinuksella.
– Tavoitteena on positiivinen vuosikate, linjaa kunnanjohtaja Reijo Urtti tyytyväisenä.
Vuosikate tarkoittaa sitä rahamäärää, joka jää kunnalle käytettäväksi, kun tuloista on vähennetty erilaiset juoksevat kulut. Pitäjien tuloista merkittävimpiä ovat verot ja valtionavut, joista viimeksi mainitut ovat 300.000 euroa arvioitua suuremmat.
– Valtionosuuksissa siirryttiin tänä vuonna niin sanottuun yhden putken malliin. Talousarvio laadittiin sen vuoksi varovaisuusperiaatetta noudattaen, paljastaa Urtti.
Liikaa ei kannata juhlia, sillä myös kuluissa on tiedossa reipas ylitys. Käyttötalousmenot ylittyvät 123.500 eurolla ja investoinnit 22.600 eurolla suunnitellusta.
Ylityksistä suurin osa on peräisin perusturvan piiristä. Lisäksi on joukko pienempiä pakollisia kuluja, joita vuoden mittaan on kertynyt muun muassa virastotalon vesivahingosta ja maanpuolustusjuhlasta.

LUE LISÄÄ VIIKON 43 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100