Uimaniemen metsäjupakasta on paljastunut uusi käänne. Kylällä sijaitsevan, huonohoitoiseksi väitetyn metsäpalstan kohtalosta ei ole päättänyt Järvi-Savon metsänhoitoyhdistys vaan edellisen vaalikauden tekninen lautakunta.
Asioiden oikea kulku käy ilmi Joutsan kunnan pöytäkirja-arkistoista. Kunnan metsien hoidon taso nousi puheenaiheeksi pari viikkoa takaperin Uimaniemellä, jossa Joutsan kyläpäälliköt olivat koolla.
Kunnan pöytäkirjojen mukaan metsäasia oli teknisen lautakunnan listalla vuonna 2008 kolmeen otteeseen. Tuon jälkeen leimikon kohtaloa ei ole käsitelty.
Kyse on kunnan omistamasta seitsemän hehtaarin palstasta, josta tekninen johtaja Antero Korhonen antoi Järvi-Savon metsänhoitoyhdistykselle käskyn valmistella leimikon. Käskyn jälkeen heinäkuussa 2008 lautakunta valtuutti Korhosen ja mhy:n pyytämään leimikosta tarjoukset syksyn aikana.
Lautakunta käsitteli asiaa uudelleen lokakuussa. Silloisen työpäällikön Matti Pälvimäen pohjaesitys oli, että myynti siirrettäisiin seuraavalle vuodelle. Esitystä hän perusteli leimikoiden huonolla kysynnällä ja huonolla hinnalla. Lautakunta päätti toisin ja halusi tarjoukset jo seuraavaan kokoukseen.
Marraskuussa lautakunta kokoontui taas ja asia oli jälleen listoilla. Tällä kertaa pohjaesityksen oli laatinut Antero Korhonen. Esityksessään Korhonen totesi vain, että lautakunta päättäkööt asiasta. Lautakunta teki siirtopäätöksen vuodelle 2009.

Mainittakoon, että kyläpäälliköiden kokouksessa metsänhoitoyhdistyksen toimintaa arvostellut ja uutta kilpailutusta esittänyt Teuvo Kuitunen (kesk.) oli tekemässä Uimaniemen leimikkopäätöksiä. Hän oli viime vaalikaudella ja on edelleen teknisen lautakunnan jäsen.

LUE LISÄÄ VIIKON 41 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100