Keski-Suomen kahdeksan kunnan muodostama seututerveyskeskus aloittaa toimintansa vuoden vaihteessa eli vajaan kolmen kuukauden päästä. Kuntakohtaiset arviot kuntien maksuosuuksista ovat vielä laskennassa, joten peruskunnissa ei vielä tiedetä tarkkaan, miten seututerveyskeskukseen siirtyminen vaikuttaa kunnan terveysmenoihin.

Seututerveyskeskuksen toimitusjohtajan Reijo Räsäsen mukaan kuntien maksuosuudet saadaan selville viimeistään lokakuun loppupuolella, jolloin kuntien kanssa pidetään budjettineuvottelut.

Seututerveyskeskuksen ensi vuoden budjettia on kuitenkin valmisteltu niin pitkälle, että kokonaisarviot ovat selvillä. Jäsenkuntien maksuilla on tarkoitus kattaa 36,5 miljoonan euron kokonaismenoista 31,2 miljoonaa euroa. Potilasmaksujen osuus tuloista on 3,8 miljoonaa euroa. Lisäksi tuloja tulee ulkopuolisille kunnille myydyistä palveluista.

Tämän arvion mukaan kunnilta laskutettava kustannus on keskimäärin vajaat 680 euroa per asukas. Kunkin kunnan lopulliset maksuosuudet per asukas saattavat vaihdella näistä keskiarvoluvuista jopa kymmeniä prosentteja, koska eri toimipaikkojen käyntikertahinnat lasketaan erikseen todellisten kulujen mukaan.

Reijo Räsäsen arvion mukaan kustannus per asukas tulee Joutsassa ja Luhangassa olemaan keskiarvoa suurempi.

LUE LISÄÄ VIIKON 40 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100