Teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jari Reposen väitettyä jääviyskysymystä ei käsitellä missään kunnan hallintoelimessä.
Kunnanjohtaja Harri Nissinen näkee tarpeettomana aiheen esille ottamisen kunnanhallitus- tai valtuustotasolla.
– En näe mitään syytä, miksi asiaa pitäisi käsitellä. Ei ole olemassa mitään yleisesteellisyyttä tai elinkautista jääviyttä. Esteellisyys on aina tapauskohtainen, korostaa Nissinen.
Hän korostaa, ettei kukaan ulkopuolinen voi päättää ketään esteelliseksi. Marssijärjestys kunkin päätöksentekoon tulevan asian kanssa on, että ensiksi mahdollisen jääviytensä harkitsee henkilö itse. Myös toimielin voi päättää asiasta nojaten hallintolain esteellisyyspykälän määräyksiin. Jos ratkaisu riitautetaan, viime kädessä esteellisyydet ratkaisee hallinto-oikeus.

Kyse on viime kuukausina esillä olleista Mikko Hentisen vaateista, jossa hän katsoo Reposen olevan jäävi käsittelemään niin Hentisen firman kuin muiden rakennus-, maanrakennus- ja teräsrakennusalan yritysten asioita.

LUE LISÄÄ VIIKON 39 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS p. 0201 876 100