Viime talvena MV-Laite Oy:n hallin räystäistä roikkuneet suuret jääpuikot herättivät laajaa huomiota. Myös lämmitysöljyn kulutus oli suuresti kasvanut ja hallin lattian ja laipion välillä oli melkoinen ero lämpötiloissa.
Näiden syiden vuoksi tekninen johtaja Antero Korhonen teetätti kohteessa tavarantarkastuksen. Tavarantarkastaja löysi ja raportoi useista rakennus- ja suunnitteluvirheistä. Virheiden selville saaminen vaati hallin rakenteiden avaamista.
Perusongelmana kiinteistössä on sivuräystäiden lämpövuodot. Hallin räystäiden ja ulkoseinien yläosien vuodot sekä jäänmuodostus johtuivat yläpohjan ja ulkoseinärakenteen epätiiviistä liitoksista. Lämpövuotoa havaittiin samasta syystä lämpökamerakuvassa myös hallin sisääntulopäädyssä. Tämänkin todettiin osaltaan lisänneen lämmitysenergian tarvetta. Toimiston räystäiden jäät johtuivat riittämättömästä yläpohjan tuuletuksesta.
Rakenteiden virheelliset ratkaisut oli tehty hallin rakentamisen aikana vuosina 2005–2006. Hallin rakentamisesta vastasi pääurakoitsijana Insinöörityö Hentinen Oy. Joutsan Rakentajapalvelu Oy laati pääpiirustukset ja ARE Oy lvis-suunnitelmat.
Teollisuushalli on Joutsan kunnan rakennuttama ja MV-Laite Oy on siirtynyt siihen vuokralaiseksi vuonna 2006. Rakennusaikainen takuu on päättynyt 11.4.2008. Sen sijaan urakoitsijan työvirhevastuu on kymmenen vuotta päättyen tässä tapauksessa 11.4.2016.
Korjausten alustava kustannusarvio on noin 76.000 euroa. Arviolta 50.000 menee Insinöörityö Hentinen Oy:n piikkiin. Näihin kuuluvat sivuräystäiden korjaus ja ikkunoiden tiivistykset sisäpuolelta.
Epäselvien suunnitelmien vuoksi hallissa on muutakin korjattavaa, mutta ne eivät mene urakoitsijan vastuulle. Pilareiden ja palkkien sekä ulkoseinän välinen rako on tiivistettävä sisäpuolelta ja ikkunapellit tiivistettävä ulkopuolelta. Näitä ei ollut suunnitelmissa. Päätyräystäiden tiivistys on niin ikään tehtävä uusiksi, vaikka ne on alkuaan tehty suunnitelmien mukaisesti.

LUE LISÄÄ VIIKON 37 JOUTSAN SEUDUSTA.
TEE KESTOTILAUS p. 0207 876 100.