Joutsan keskusta-alueen asemakaava on edennyt luonnosvaiheeseen. Jousitien, Yhdystien, Keskustien ja Rantatien rajaamalle alueelle tehtävän uuden kaavan merkittävin päätös koskee Onni-Kalusteen vieressä olevaa tyhjää peltoaluetta. Kaavaluonnoksen vaihtoehdoissa alueelle esitetään joko asuinaluetta, kaupan suuryksikköä tai muuta liikerakentamista.
Keskustien ja Rantatien kulmassa sijaitseva peltoalue on tällä hetkellä pääosin Tokmanni-konserniin kytkeytyvän Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n omistuksessa. Kunta on sitoutunut ostamaan kyseisen tontin, mikäli Tokmanni alkaa rakentaa uutta liikettä Karimäkeen.
Keskusta-alueen kaavasta on esillä kolme eri luonnosvaihtoehtoa. Kunnan maanmittausinsinöörin Jari Lämsän mukaan lopullinen kaava voi olla yhdistelmä eri vaihtoehdoista. Vaihtoehtojen merkittävimmät erot liittyvät juuri Joensuun Kauppa ja Koneen tonttiin.
Kaavan A-vaihtoehdossa peltoalueelle on kaavoitettu kaupan suuryksikön rakentamismahdollisuus. Suuryksikkö tarkoittaa yli 2.000 neliömetrin rakennusta. Vertailun vuoksi voi todeta, että Joutsan S-market on kooltaan hieman yli 2.000 neliömetriä ja K-Supermarket noin 1.600 neliömetriä.
Kaavan B-vaihtoehdossa aluetta esitetään omakotitalo-, rivitalo- ja pienkerrostaloalueeksi. C-vaihtoehdon mukainen kaavoitus mahdollistaisi suuryksikköä pienempien liikerakennusten rakentamisen. B-vaihtoehdossa kaupan suuryksikkö on merkitty nykyisen K-Supermarketin ja Rautakauppalan tonteille.

LUE LISÄÄ VIIKON 37 JOUTSAN SEUDUSTA.
TEE KESTOTILAUS p. 0207 876 100.