Joutsan terveyskeskuksen laboratorion palveluiden tulevaisuuden taso on ollut viime aikoina tapetilla. Seututerveyskeskuksen johto on nimittäin aikeissa supistaa laboratorion analyysiyksikön toimintaa vuoden 2011 alusta lukien Ylilääkäri Irmeli Räsäsen johdolla on nyt tehty uusi esitys paikallisesta näkökulmasta.
Siinä on periaatteena, että paikallisen terveyskeskuksen henkilökunnalla on riittävä määrä päivystyskokeita käytettävissään. Näin vältetään turhat lähetteet kaupunkien erikoissairaanhoitoon. Myös väestön liikkumismahdollisuudet maaseudulla on huomioitu. Sivukyliltä tulevia ei saa juoksuttaa moneen kertaan kirkonkylällä, vaan mahdollisimman paljon on voitava hoitaa yhdellä käynnillä.
Esityksen on listattu tietty valikoima päivystystutkimuksia, joita tehdään kello 14.00 asti. Kuntalaisten näkökulmasta palvelu muuttuu vain siten, että täyden palvelun valikoiman saatavuus lyhenee kaksi tuntia. Vaikutusta voidaan jossain määrin tasata potilasaikoja annettaessa.
Suurin osa potilaista, jopa neljä viidestä jonain päivänä, käy vastaanotolla kello 7.00–12.00 välisenä aikana. Kysyntää tullaan jatkossa ohjaamaan vielä enemmän aamuun. Tämän vuoksi neuvotteluissa lähdetään, että näinä kellonaikoina paikalla pitää olla kaksi laboratoriohoitajaa töissä.
Jatkossa nykyisestä henkilöstöstä toinen hoitaja pysyisi puolen päivän jälkeenkin Joutsassa tehden näytteenottoa ja tutkimusta. Sen sijaan toinen hoitaja palvelisi täällä kello 11.30 asti, minkä jälkeen hän siirtyy näytekuljetuksen mukana Jyväskylään keskussairaalaan töihin.

LUE LISÄÄ VIIKON 37 JOUTSAN SEUDUSTA.
TEE KESTOTILAUS p. 0207 876 100.