Joutsan poliisin lähivuosien vahvuus ratkeaa tämän syksyn aikana. Joutsan palvelupisteeseen on sijoitettu nykyisin kuusi poliisinvirkaa, joista yksi avautuu joulukuun alussa eläköitymisen johdosta.

Keski-Suomen poliisilaitoksen päällikön Markku Luoman mukaan miehitys on suunniteltu pidettävän Joutsassa ennallaan. Kiveen hakattua uuden poliisin saaminen ei kuitenkaan ole. Virkoja tulee avoimeksi myös muualla poliisilaitoksen alueella.

– Viran täyttämisen ajankohta riippuu budjettitilanteesta ja mahdollisuuksista saada virkaan kiinnostuneita hakijoita, Luoma kertoo.

– Avautuvien virkojen täyttöaikatauluja harkitaan syksyn kuluessa, arvioni mukaan syys-lokakuussa, hän tarkentaa.

Tilapäistä vajaamiehitystä saattaa kuitenkin olla luvassa. Eläköitymisen ohella Joutsan poliisissa on tiedossa myös yksi pidempi vapaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 32 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100