Tammijärvelle keskelle asutusta kaavailtu lieteasema ei toteudu. Asemalla olisi otettu vastaan Luhangan saostus- ja umpikaivolietteet sen jälkeen, kun kirkonkylän jätevedenpuhdistamo suljetaan.

Lieteasema herätti suurta vastustusta Tammijärvellä lähialueen asukkaiden keskuudessa, koska sen pelättiin aiheuttavan muun muassa merkittäviä hajuhaittoja.

Asema olisi sijoitettu Tammijärven koulun viereen entiselle jätevedenpuhdistamolle, jonka rakenteita olisi voinut hyödyntää. Kustannukset jäivät silti liian korkealle tasolle.

Päätöksen asiassa teki maanantaina Luhangan kunnanhallitus äänin 5–2. Lieteaseman rakentamisen kannalla olivat keskustan Mirjami Keskinen ja Pirkko Sievänen. Muu kunnanhallitus oli hankkeen hautaamisen, eli kunnanjohtaja Reijo Urtin esityksen kannalla.

LUE LISÄÄ VIIKON 32 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 10