Ylä-Kälkäjärven kunnostaminen tilapäisesti kuivattamalla etenee suunnitelmien mukaisesti. Havumäen kylässä sijaitseva 35 hehtaarin järvi tarjoaa katsojalleen yllättävän näyn varsinkin siinä tapauksessa, jos ei ennakkoon ole tiennyt mitään kunnostusaikeesta.
Järvi on nyt tyhjä vedestä. Paljastunut pohja on muuttunut pinnaltaan kuivuneeksi muta-aavikoksi. Oikeastaan järvi muistuttaa tällä hetkellä jokseenkin paljon turvesoita.
Vain tyhjennyspadon edessä olevassa laskeutusaltaassa on vähän enemmän vettä. Osa järven kaloista näyttää pelastautuneen siihen.
Kunnostuksen käytännössä organisoinut rakennusmestari Matti Pitkäjärvi Keski-Suomen ely-keskuksesta kertoo, että maanantaina järvellä on aloitettu kahden pienen pohjapadon tekeminen. Pohjapadoilla järven alimpia vedenkorkeuksia nostetaan noin 20 senttiä aiempiin kuivan ajan vedenkorkeuksiin verrattuna. Näin saadaan myös vesitilavuutta lisää. Pohjapadot tehdään järven entisten lasku-uomien yhteyteen.
Hän on järven pohjoispäätä lukuun ottamatta tyytyväinen kuivatuksen onnistumiseen. Pohjoispäähän jäi lammikoita, joita kuivatusuoma ei tavoittanut. Onneksi helle on tullut apuun ja haihduttanut liiat vedet pois.

Erikoissuunnittelija Timo Sokka Keski-Suomen ely-keskuksesta kiittää hellekesää. Sen ansiosta kunnostuksen alkuperäinen aikataulu on pitänyt kutinsa.
– Ylä-Kälkäjärvessä on taas vesi seuraavana kesänä. Järvi on kuivanut sen verran hyvin, että alkuperäinen aikataulu voidaan säilyttää. Järvi täytetään seuraavan kevään sulamisvesistä, kertoo Sokka.
Helle kuivatti muuta järveä märemmäksi jääneen pohjoisosan. Jos kesä olisi ollut sateinen, järvi olisi pitänyt pitää kuivillaan kaksi kesää peräjälkeen.
Tyhjillään olemisen aikana pohjasedimentti kiinteytyy kuivumisen ja jäätymisen vaikutuksesta. Talven lumi- ja jäämassan paino tiivistää liejua vielä entisestään. Kaikki tämä kiinteytyminen alentaa järven pohjan tasoa ja lisää vesitilavuutta. Lisäksi sedimentin pintaan muodostuu kuori, joka estää pohjan sekoittumista aallokon vaikutuksesta.
Seuraavana kesänä edessä on uuden kalaston istuttaminen järveen. Kalalajeista ei vielä ole tietoa.
Syyssateet voivat tilapäisesti tehdä projektille hallaa.

LUE LISÄÄ VIIKON 31 JOUTSAN SEUDUSTA
TEE KESTOTILAUS: p. 0201 876 100